ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP

zapraszają w dniu 21 maja 2018 roku na

IV KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ
NOWE NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ

Miejsce konferencji:
Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103

Program Konferencji

 

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00 -10.10 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników

10.10-11.10 prof. Anna Matczak
Zmieniona wersja skal Wechslera dla dzieci – nowe możliwości interpretacji wyników

11.10-11.40 mgr Joanna Stańczak
WISC-V  – wyniki pilotażu testów werbalnych http://www.practest.com.pl/wisc-v

11.40-11.50 Dyskusja

11.50-12.30 – Przerwa

12.30-13.00  mgr Joanna Stańczak
Kolorowy Test Połączeń dla Dzieci – prezentacja narzędzia (CCTT) http://www.practest.com.pl/cctt

13.00-13.45 dr Aleksandra Jaworowska
Zastosowanie IDS-2 w diagnozowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym http://www.practest.com.pl/ids-2-skale-inteligencji-i-rozwoju-dla-dzieci-i-mlodziezy

13.45-14.00 – dyskusja

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-16.30 dr Emilia Wrocławska-Warchala, mgr Joanna Niedziela
Inwentarz Stresu Rodzicielskiego PSI-4 jako wielowymiarowa metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica dziecka w wieku od 0 do 11 lat

Inwentarz Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci SIPA jako wielowymiarowa metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica nastolatka

System Diagnozy Dzieci i Adolescentów SENA jako metoda diagnozy doświadczanych trudności, wrażliwych sfer funkcjonowania i zasobów osobistych u dzieci i młodzieży

16.30-17.15 dr Emilia Wrocławska-Warchala
SCID-5 Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 – specyfika pracy z narzędziem i zakres zastosowań; aktualizacja wywiadu i dostosowanie do zmian wprowadzonych w DSM-5  http://www.practest.com.pl/scid-5-pd 

17.15 – 18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: diagnostyka2018@ptp.krakow.pl

 

Szanowni Państwo,
REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA.
Jeśli jednak jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w IV
KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI DIAGNOSTYCZNEJ „NOWE NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI
POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ” prosimy o kontakt mailowy:
diagnostyka2018@ptp.krakow.pl.

Rejestracja i opłaty

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Wpłaty – w wysokości:

 • 30 zł
  – dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich
  – dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
  Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego PTP,
  którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym)
 • 60 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 80 zł dla pozostałych zainteresowanych

Dane do przelewu:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, Konferencja Metody Diagnostyczne 2018
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Liczba miejsc ograniczona.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.