ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ UJ

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP

zapraszają w dniu 22 maja 2017 roku na

III KRAKOWSKĄ KONFERENCJĘ DIAGNOSTYCZNĄ
NOWE METODY DIAGNOSTYCZNE
DO BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Miejsce konferencji:
Kraków, ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala 0.103

Program Konferencji

10.00–10.30 Rejestracja uczestników

10.30 -10.40 Otwarcie konferencji oraz powitanie gości i uczestników

10.40-11.40 mgr Radosław Wujcik

Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej  (DTVP-3) http://www.practest.com.pl/dtvp-3

11.40-12.10 mgr Diana Fecenec

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS-3)

http://www.practest.com.pl/abas-3

12.10-12.55 prof. Anna Matczak

Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
(ADOS) http://www.practest.com.pl/ados-2

12.55-13.30 dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

14.30-15.30 dr Aleksandra Jaworowska

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera-3 (Leiter-3)

http://www.practest.com.pl/leiter-3-miedzynarodowa-wykonaniowa-skala-leitera-3

15.30-16.00   Przerwa kawowa

16.00-17.30 mgr Radosław Wujcik

Bateria kwestionariuszy służących do pomiaru ADHD (CONNERS 3),Zestaw kwestionariuszy do diagnozy depresji u dzieci i młodzieży (CDI 2), Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) http://www.practest.com.pl/conners-3, http://www.practest.com.pl/cdi-2-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-depresji-u-dzieci-i-mlodziezy, http://www.practest.com.pl/asrs-zestaw-kwestionariuszy-do-diagnozy-spektrum-autyzmu

17.30–18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Kontakt

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: diagnostyka@konferencjeokptp.pl

Rejestracja i opłaty

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Wpłaty – w wysokości:

 • 20 zł
  – dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich
  – dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
  Psychologicznego (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego PTP,
  którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym)
 • 50 zł dla członków pozostałych Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 80 zł dla pozostałych zainteresowanych

Dane do przelewu:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu podać: Imię i nazwisko, Konferencja Metody Diagnostyczne 2017
Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
Liczba miejsc ograniczona.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

Formularz Rejestracyjny